Vtisi zadovoljnih uporabnikov

Ljubljanski potniški promet

V floti Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je trenutno 87 avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG).

Avgusta 2019 je bila flota dopolnjena s sedemnajstimi (17) enojnimi mestnimi avtobusi s pogonom na zemeljski plin MERCEDES BENZ CITARO NGT HYBRID. Avtobusi imajo vgrajen motor, ki za pogonsko gorivo uporablja zemeljski plin, poleg tega tudi elektromotor. To so prvi hibridni avtobusi v Ljubljani, s katerimi se še dodatno skrbi za varovanje okolja. Na avtobuse je nameščenih 6 rezervoarjev po 225 litrov, kar znese skupaj 1.350 litrov zemeljskega plina. To zadostuje za 400 km mestne vožnje. Avtobusi imajo 25 sedišč in 76 stojišč. 

Avtobusi na zemeljski plin (87 vozil) predstavljajo tako 40 % v strukturi voznega parka LPP (218 vozil). Strateška usmeritev LPP je še vedno prehod na čim večjo uporabo zemeljskega plina za pogon mestnih avtobusov, zato je njihov namen tudi v prihodnjih letih nakup vozil na CNG. Z zamenjavo vseh ekološko nesprejemljivih starejših avtobusov bo v naslednjih letih LPP dosegel zastavljeni cilj, polovica voznega parka s pogonom na CNG, in s tem znižal emisije trdnih delcev PM10 v okolje za več kot 21 ton letno.

Vir: LPP

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.