Kaj je CNG?

Kaj je CNG?

Stisnjen zemeljski plin, pri nas poznan tudi kot metan, je alternativno pogonsko gorivo z mnogo prednostmi.

Stisnjen zemeljski plin, za katerega uporabljamo kratico CNG (angl. compressed natural gas – CNG), pri nas pa je poznan tudi kot metan, je alternativno pogonsko gorivo. Gre za tehnološko obdelan zemeljski plin, stisnjen na 200 barov. Kot tak zavzame malo prostora, zato je primeren kot pogonsko gorivo za osebna, poslovna in tovorna vozila ter javni potniški promet.

CNG ima večjo kalorično vrednost kot bencin in dizel. Kot alternativno gorivo ima tudi čistejše izgorevanje, motorji pa so tudi tišji kot bencinski in dizelski.

CNG ni LPG

CNG = LPG
Stisnjen zemeljski plin (CNG) se še danes pogosto zamenjuje z avtoplinom (LPG), vendar pa gre za dve popolnoma različni vrsti goriva.
CNG nastane, ko zemeljski plin (sestoji iz 99 odstotkov metana) tehnološko obdelamo. Najprej ga odvzamemo iz omrežja, nato pa stisnemo na 200 ali več barov.
Avtoplin (LPG) je stranski produkt, ki nastaja pri predelavi surove nafte v rafinerijah. Gre za mešanico propana in butana, ki ne ponuja alternative v smislu uporabe obnovljivih virov.
CNG: Metan
LPG: Propan in butan
CNG: Zemeljski plin, stisnjen na 200 ali več barov
LPG: Stranski produkt pri predelavi nafte v rafinerijah
CNG: Nižji izpusti CO2
LPG: Izpusti CO2 višji, a še vedno nižji v primerjavi z bencinom
CNG: Manjše tveganje za vžig
LPG: Večja nevarnost za vžig
CNG: Serijsko izdelana vozila
LPG: Pogostejše naknadne predelave

Vozila na CNG se od vozil na LPG razlikujejo tudi po nekaterih voznih lastnostih. Še zlasti v zimskem času vozila na LPG ob zagonu in začetku vožnje, ko je poraba največja, potrebujejo več časa, da preklopijo na plin in tako dlje vozijo na bencin, medtem ko pri vozilih na CNG teh težav ni, preklop na plin se zgodi hitreje, večina novih vozil pa ima zagon direktno na plin do – 10 °C.

Vozila na CNG so enako varna kot druga vozila

Rezervoarji za CNG so podvrženi najstrožjim varnostnim standardom in testirani pod tlakom 600 barov, čeprav so v praksi izpostavljeni tlaku največ 200 barov. Rezervoarji so opremljeni z varnostnim ventilom, ki ob poškodbi poskrbi za nadzorovan izpust in zgorevanje zemeljskega plina, zato eksplozije niso mogoče.

Varnostni test, ki ga je opravilo nemško avtomobilsko združenje ADAC, je potrdil visoko varnost osebnega vozila na zemeljski plin: rezervoar je ostal na svojem mestu in nepoškodovan, prav tako ni nikjer prišlo do nenadzorovanega izpusta zemeljskega plina.          
(Vir: www.adac.de, prispevek z naslovom »Crash Erdgasauto«.)

V Italiji je že več kot 1 miljon vozil na CNG in več kot 1.000 javnih postaj na CNG.

Tovarniško izdelani avtomobili

CNG ima visoko oktansko število in s tem veliko odpornost proti samovžigu. Rezultat sta večja zmogljivost motorja in izrazito uglajen tek. Vozila na CNG so tovarniško razvita in izdelana, kar pomeni, da ni potrebe po poznejši predelavi. Zato so zanesljiva in imajo veljavno garancijo.

Zaradi drugačnih lastnosti goriva vozila na plin zahtevajo drugačne materiale motorja in tehnične rešitve, zato poznejše predelave bencinskih motorjev za uporabo plina ne omogočajo vseh prednosti, ki jih imajo tovarniško izdelana vozila na CNG.

Katere so glavne prednosti vozil na CNG? Preverite.

Še bolj zelena prihodnost ...

Biometan

Biometan je naraven in obnovljiv vir energije, proizveden iz bioplina, ki je obnovljiv vir energije. Po kemijski sestavi in lastnostih je biometan primerljiv z zemeljskim plinom (ZP), zato ga lahko dovajamo v plinovodno omrežje. Na Švedskem biometan obsega več kot 90 odstotkov v sestavi CNG, preostali delež predstavlja zemeljski plin. Kot alternativno gorivo bo biometan v prihodnosti postopoma nadomestil zemeljski plin, prehod pa ne bo težak, saj polnilna infrastruktura in motorji ostajajo isti.

Kot alternativno gorivo bo biometan v prihodnosti postopoma nadomestil zemeljski plin.

Sintetični metan

Sintetični metan je naravni in obnovljiv vir energije, ki je lahko proizveden na različne načine. Po kemijski sestavi in lastnostih je sintetični metan primerljiv z zemeljskim plinom (ZP), zato ga lahko dovajamo v plinovodno omrežje. Kot alternativno gorivo bo sintetični metan (tako kot biometan) v prihodnosti postopoma nadomestil zemeljski plin, prehod pa ne bo težak, saj polnilna infrastruktura in motorji ostajajo isti.

Po kemijski sestavi in lastnostih je sintetični metan primerljiv z zemeljskim plinom (ZP).

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.