Sprejet Akcijski program za alternativna goriva v prometu

Vlada RS je v začetku junija sprejela triletni »Akcijski program za alternativna goriva v prometu«. Kot alternativno gorivo Vlada RS opredeljuje tudi stisnjen zemeljski plin (CNG), za katerega med drugim predvideva spodbujanje postavitve polnilnic do leta 2020.

Slovenija se je na podlagi »Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju« (v nadaljevanju Strategija) zavezala tudi k pripravi »Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za izvajanje Strategije«. Kot alternativno gorivo Vlada RS določa tudi vozila na CNG in pa biometan, bio-goriva in vodik. Ukrepi poleg rabe ekoloških vozil zahtevajo tudi izgradnjo omrežja za polnilne postaje.

Prav na področju ukrepa izgradnje polnilnic bo Vlada RS subvencionirala postavitev polnilnic na CNG v regionalnih središčih, s ciljem, da bo do leta 2020 postavljena celovita mreža polnilne infrastrukture. K temu je Slovenija tudi zavezana z Direktivo 2014/94/EU, ki zahteva izgradnjo polnilne infrastrukture do leta 2020. Zaradi zanesljivega in razvejanega plinovodnega sistema je to za Slovenijo rešitev, kako hitro in učinkovito zmanjšati emisije v prometu. CNG je predhodnik uporabe obnovljivega plina v prometu (biometan, sintetični plin, vodik). Gre za goriva za katera se lahko uporabi obstoječa plinska infrastruktura, kar je še en dokaz, da bo imela plinska infrastruktura v prihodnosti tudi v prometu pomembno vlogo. Tak primer je uvajanje biometana na Švedskem, kjer  je 90 % CNG sestavljeno iz biometana. Zamenjava zemeljskega plina z biometanom je izredno preprosta, saj je pri obeh plinih glavna sestavina metan. To pomeni, da pri zamenjavi CNG z biometanom vse ostalo (infrastruktura, vozila) ostane enako, spremeni se samo vir napajanja. Biometan je pogonsko gorivo, ki ima trenutno najnižje izpuste CO2, zato je njegova hitra vpeljava  v prometnih sektor še posebej smiselna.

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.