Spodbude za povečanje uporabe biometana in sintetičnega plina v tovornem prevozništvu in cestnem prometu

Borzen, slovenski operater trga z elektriko in nosilec centra za podpore za energijo iz zelenih virov, bo še v tem letu objavil razpise za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu. Pobuda je nastala na podlagi pogodbe, ki jo je operater podpisal z Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor. Med drugimi ukrepi, bodo razpisi zajemali tudi sofinanciranje nakupa ali predelave tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan.

Iz Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 bo za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu na voljo 6 milijonov evrov. Cilj iniciative je zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu, enem glavnih emitorjev ogljikovega dioksida, ki ga moramo omejiti za doseganje zastavljenih podnebnih ciljev. Podnebni cilji EU, ki do leta 2050 načrtujejo podnebno nevtralnost, tako zahtevajo pomembne spremembe v prometu. Slovenija mora do 2030 zmanjšati toplogredne pline v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, za najmanj 15 odstotkov glede na leto 2005, pri tem pa bodo ukrepi kot je spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, zagotovo pripomogli k uresničevanju tega cilja.

Pogodbo o izvajanju razpisov za omenjene spodbude so na mednarodni dan Zemlje 22. aprila podpisali Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor Borzena, slovenskega operaterja trga z elektriko in nosilec centra za podpore za energijo iz zelenih virov, Martin Bratanič. Te poleg spodbujanja uporabe sintetičnega plina in biometana v prometu vključujejo tudi pogon na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora ter razgradnjo starejših avtobusov in tovornih vozil.

Prvi razpisi bodo predvidoma objavljeni še v tem letu, upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki predstavlja državno pomoč, pa bodo imetniki licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu (podjetja in samostojni podjetniki) ter sile za zaščito, reševanje in pomoč oziroma javne službe za zaščito, reševanje in pomoč. Podrobnosti razpisov, kot so pogoji in višine finančnih spodbud bodo znani v prihodnjih mesecih.

Direktor družbe Borzen, Martin Bratanič je ob tem poudaril: »Borzen je s svojim delovanjem močno vpet v zeleni in pravični prehod in z različnimi dejavnostmi soustvarja pogoje za digitalno zeleno transformacijo. Vesel sem, da bomo z razpisi za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu pospešili zmanjšanje toplogrednih plinov in priskočili na pomoč prevoznikom in ostalim«.

Vir: Borzen

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.