Oprostitev plačila trošarin vozilom na zemeljski plin

Z novelo zakona o trošarinah, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije, bodo lastniki vozil na zemeljski plin vsaj do konca leta 2025 oproščeni plačila trošarine.

Na podlagi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva je 12. oktobra 2017 Vlada RS sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in 6. junija 2019 Akcijski program za alternativna goriva v prometu. Za alternativna goriva se med drugim šteje zemeljski plin kot stisnjen zemeljski plin in utekočinjeni zemeljski plin.

Na področju dajatev in davčne politike za zemeljski plin kot ukrep v akcijskem programu za alternativna goriva v prometu določeno usklajevanje trošarinske politike za stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, tako da se zagotavlja nižja obdavčitev v primerjavi z drugimi gorivi fosilnega izvora, z namenom da bi se lahko cena energenta z vsemi davki in dajatvami oblikovala v višini, primerljivi s ceno energenta v sosednih državah.

Za namen uresničitve načrtovanega ukrepa in zagotovitve konkurenčnejše cene zemeljskega plina za pogon v Sloveniji glede na cene in raven obdavčitve v sosednih državah, to so Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska, ter za doseganje zavez Slovenije po uporabi alternativnih goriv v prometu, spodbujanje povpraševanja po stisnjenem in utekočinjenemu plinu ter s tem ohranitve oskrbovalnih mest v Sloveniji, vzpostavitev katerih nalaga prometna zakonodaja Unije, se za obdobje vsaj do leta 2025 določa trošarina za zemeljski plin za pogon vozil v višini 0 evrov.

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.