Na evropskem trgu se povečuje število tovornjakov na alternativna goriva

Leta 2019 je večina na novo registriranih srednjih in težkih tovornjakov v Evropski uniji vozilo na dizel (97,9 %) in le peščica na bencin (0,1 %). Od celotne prodaje novih tovornjakov na EU trgu pa so vozila na alternativni pogon skupaj predstavljala 2 odstotka.

V primerjavi z letom 2018 se je lansko leto število dizelskih tovornjakov povečalo za 3,5 odstotka in doseglo 361.135 enot. Z izjemo Italije (-9,5 %) se je povpraševanje povečalo na vseh glavnih trgih EU: Velika Britanija (+ 10,2 %), Nemčija (+ 3,0 %), Francija (+ 0,8 %) in Španija (+ 0,3 %). Lansko leto pa je bilo v EU registriranih le 227 novih tovornjakov na bencin, od tega skoraj 90 % na Finskem in Nemčiji.

Med vsemi alternativnimi pogoni je bilo prodanih: 747 električnih vozil, kar predstavlja 0,2 odstotni delež vseh prodanih tovornjakov; 272 hibridnih vozil, kar predstavlja 0,1 odstotni delež vseh tovornjakov in 6.371 ostalih alternativnih vozil, kar predstavlja 1,7 odstotkov vseh tovornjakov. Med ostale alternativne tovornjake prištevamo tovornjake na zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, biogoriva in etanol. Od teh vozil je večina in sicer kar 98% vozil na zemeljski plin.

Registracije tovornjakov na ostala alternativna goriva (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, biogoriva, etanol) so se povečale za 71 odstotkov v primerjavi z letom 2018. Največji trgi za te tovornjake v EU pa so Francija, Italija in Nemčija. V Nemčiji se je prodaja leta 2019 povečala za 372,8 %, sledita ji Italija (+44,5 %) in Francija (+ 30,2 %).

Vir: https://www.acea.be/uploads/press_releases_files/ACEA_trucks_by_fuel_type_full-year_2019.pdf

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.