Mestna občina Celje spodbuja taksiste k uporabi CNG vozil

Energetika Celje je objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije. Novost razpisa so tudi nepovratne finančne spodbude taksistom, in sicer za naložbe za nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG).

Mestna občina Celje (MOC) že nekaj časa sprejema ukrepe, ki bodo izboljšali kakovost zraka in posledično tudi kakovost bivanja v njihovi občini in zemeljski plin ima pri tem vodilno vlogo. Odraz tega je tudi nedavni javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud, s katerim se zavzemajo za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto. Lastniki stanovanjskih hiš in etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah lahko zaprosijo za nepovratna sredstva za:

  • nakup in vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva,
  • zamenjava starih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi za gospodinjstva,
  • zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kondenzacijskimi na zemeljski plin v skupnih kotlovnicah v večstanovanjskih stavbah. 

Novost v letošnjem razpisu pa so spodbude samostojnim podjetnikom, pravnim in fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost taksi službe kot poklic, in sicer za naložbe v predelavo novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin ali za nakupe novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo B cestnih vozil. Ta ukrep sovpada z letos odprto polnilnico za CNG vozila, ki javno dostopna za vse uporabnike.

S svojimi ukrepi je MOC zagotovo lahko zgled, kako z ustreznim razvojem, ukrepi in spodbudami doseči zastavljene cilje na področju izboljšanja kakovosti zraka in energetske učinkovitosti.

Sredstva na razpisu se dodeljujejo do njihove porabe po vrstnem redu prejetja popolnih vlog, zadnji rok za oddajo vlog pa je 30. 10. 2019 do 13. ure. Več o razpisu najdete na spletni strani Energetike Celje.

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.