25,1 odstotkov plina bioCNG v letu 2020: novi podatki potrjujejo hitro rast biometana v transportu

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo nove podatke, ki potrjujejo hitro rast uporabe biometana kot transportnega goriva v Evropi. Več kot četrtino plina (25,1 odstotkov), porabljenega v cestnem prometu, predstavlja obnovljiv plin, večina od 3.810 evropskih polnilnih postaj za CNG pa je že decembra 2020 potrošnikom uspešno dobavljala biometan.

Med državami, v katerih je na voljo biometan kot transportno gorivo, sta bili leta 2020 vodilni Danska in Švedska. Slednja je na 205 postajah dobavljala gorivo s 95-odstotnim deležem biometana, Danska pa je na 17 postajah dobavljala 100-odstotni biometan. Sledijo Nizozemska z 90 odstotki (185 polnilnih postaj za CNG), Združeno kraljestvo s 93 odstotki (10 polnilnih postaj za CNG) in Norveška s 63 odstotki (31 polnilnih postaj za CNG). Medtem ko je 821 polnilnih postaj za CNG v Nemčiji doseglo že 60-odstotni delež biometana v vsej dobavi, je njegov delež močno narasel tudi v drugih državah. V Italiji, kjer deluje 1392 polnilnih postaj, se je na primer delež biometana povečal z 9 odstotkov v letu 2019 na 19 odstotkov v letu 2020.

Danes, v letu 2022, šteje evropska mreža polnilnih postaj za plin več kot 4.110 polnilnih postaj za CNG in 499 polnilnih postaj za LNG, količina razpoložljivega biometana pa se je v primerjavi z letom 2020 bistveno povečala. To vključuje tudi ogromne količine plina bioLNG. K tej rasti so pomembno prispevali trajnostni načini proizvodnje, ki temeljijo na krožnem gospodarstvu.

Po ocenah Evropske komisije bo do leta 2030 na voljo za vsaj 44 milijard kubičnih metrov/467 TWh bioplina in biometana1, po ocenah organizacije Gas for Climate pa 95 milijard kubičnih metrov/1.020 TWh do leta 20502. Današnja proizvodnja 22 TWh v Evropi ima razvojni potencial do 1.200 TWh. Od tega bo za 117 TWh obnovljivega plina distribuiranega kot transportno gorivo (plin bioCNG in bioLNG), kar bi leta 2030 predstavljalo 40 odstotkov celotne porabe3.

Obstoječa infrastruktura zemeljskega plina, vključno z vozili, je popolnoma združljiva z obnovljivim biometanom, in ponuja potencial za brezogljično mobilnost z nizkimi sistemskimi stroški celo v sektorju težkega cestnega transporta na dolge razdalje, v katerem poraba plina bioLNG strmo narašča.

»Ti impresivni podatki dokazujejo, da je biometan hitro rastoča realnost, ki lahko podpre zeleni energetski prehod in cilje Evropskega zelenega dogovora na hiter, učinkovit in predvsem uresničljiv način – in to že danes. Evropska zakonodaja mora to dejstvo sprejeti in podpreti tehnologije vozil, ki kot transportno gorivo uporabljajo biometan in imajo nizke (skupne) izpuste, ki jih ne bi smeli meriti le na izpušni cevi. To bi lahko dosegli na primer s sistemom kreditnih točk za nizkoogljična goriva«, je komentiral generalni sekretar NGVA Europe, dr. Jens Andersen.

Vir: The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe)

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.